Team Filters

AAA-League Softball (Grade 5-6) (AAA):

AAA-League Softball (Grade 5-6)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

April

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

May

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     1
2
3
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

4
5
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

6
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

7
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

8
** vs ** 9:00 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 9:00 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 1:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

9
10
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

11
12
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

13
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

14
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

15
** vs ** 9:00 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 9:00 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

16
17
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

18
19
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

20
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

21
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

22
** vs ** 9:00 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 9:00 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 11:00 AM East Street 1 (ES1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

23
24
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

25
26
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

27
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

28
29
30
31
      

June

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 1
2
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

3
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

4
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

5
** vs ** 11:00 AM East Street 1 (ES1)

** vs ** 1:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

6
7
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

8
9
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

10
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

11
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

12
** vs ** 9:00 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 9:00 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 11:00 AM East Street 1 (ES1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 1:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

13
14
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

15
16
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

17
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

18
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

19
** vs ** 9:00 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 9:00 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 1:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

20
21
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

22
23
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

24
** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

25
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

26
** vs ** 9:00 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 9:00 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 11:00 AM East Street 1 (ES1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 11:30 AM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 1:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 2:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 4:30 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 7:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

27
28
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)

29
30
** vs ** 6:00 PM East Street 1 (ES1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 1 (GH1)

** vs ** 6:00 PM Glasshagel 2 (GH2)

** vs ** 8:15 PM Glasshagel 1 (GH1)